2002 - 2005 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W latach 2002 - 2005 uczęszczałem do II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie gdzie pobierałem edukację w klasie o profilu biologiczno-chemicznym z fizyką. Wysoki poziom kształcenia, oraz wszechstronność poruszanych zagadnień pozwoliła zdać egzamin maturalny z bardzo dobrymi wynikami.