O możliwościach współpracy:

W związku z formą i trybem realizowanego zatrudnienia, forma i zakres potencjalnej współpracy są silnie ograniczone.