O współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Na przestrzeni 5 lat miałem przyjemność współpracować z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa przy realizacji kolejnych projektów związanych z poszerzaniem wiedzy odnośnie chronionych gatunków zwierząt i roślin, sieci Natura 2000 czy zrównoważonego rozwoju. Do moich zadań należało m. in prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla urzędników samorządowych; pracowników Parków Narodowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; społeczności lokalnych; nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.

Swoje działania we współpracy z Fundacją Wpierania Inicjatyw Ekologicznych realizowałem w projektach:

Oficjalna strona Fundacji: http://www.fwie.eco.pl/