„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”

Warsztaty realizowane głównie w szkołach ale również w obiektach kulturalnych (bibliotekach), schroniskach górskich PTTK (Kudłacze, Luboń Wielki) mające na celu przybliżenie odbiorcom podstaw ornitologii - sprzętu, metod, podstawowych zagadnień pozwalających uwrażliwić na ptaki w naszym sąsiedztwie, oraz podjąć próby ich rozpoznawania. Łącznie przeprowadziłem około 100 spotkań na których łącznie uczestniczyło parę tysięcy osób.

Oficjalna strona projektu: http://ptakikarpat.eco.pl/