Współpraca ze Stowarzyszeniem Naukowym im. Stanisława Staszica przy realizacji opracowań technicznych

W latach 2010 - 2014 realizowano współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowym im. Stanisława Staszica przy realizacji opracowań technicznych dla celów m. in. realizacji rekultywacji zwałowiska KWB Bełchatów.