Wychowawca na obozach

Na przestrzeni lat 2005 - 2014 w okresach ferii letnich i zimowych podejmowałem pracę jako wychowawca na obozach :
- sportowych (obozy rowerowe dla dzieci i młodzieży realizowane przez M.D.K "Dom Harcerza")
- przyrodniczo-konnych (realizowanych przez "Zaczarowane Wzgórze")
- przyrodniczych (realizowanych przez Biebrza Eco-Travel).

Niezależnie od profilu obozu zawsze jako wychowawca kładłem duży nacisk na budowanie dobrych relacji w grupie, rozwój samodzielności podopiecznych z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, czy dbałość o kulturę osobistą oraz ład w obrębie grupy czy też wszechstronny rozwój uczestników. Cele te realizowane były poprzez codzienne działania zarówno z zakresu zajęć edukacyjnych jak i zajęć pedagogicznych czy też gier i zabaw.