O pasji podróżowania

Od najmłodszych lat wiele podróżowałem szczególnie po Polsce. Z czasem zasób wiedzy oraz znajomości miejsc atrakcyjnych turystycznie zaczął się rozwijać, a głód wiedzy "co jest za górką" rósł. Pragnienie to w połączeniu z potrzebą realizowania działań edukacyjnych dla młodszych i starszych pokierowało mną w kierunku uzyskania uprawnień przewodnickich i pilockich. 
Tym samym otworzyła się przede mną możliwość pokazywania Polski i jej najpiękniejszych zakątków "po swojemu" wraz z uwrażliwianiem na najcenniejsze walory historyczne, krajobrazowe, a w szczególności przyrodnicze. 

Przez lata zdobywałem doświadczenie, którym chcę się z pasją dzielić. Poniżej link do szerszych informacji odnośnie mojej turystycznej ścieżki rozwoju.