Współpraca przy opracowywaniu koncepcji rekultywacji i zadrzewienia Zwałowiska Szczerców dla KWB Bełchatów (2011 – 2014)

We współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym im. Staszica w latach 2010 - 2014 realizowałem działania przy opracowaniu koncepcji rekultywacji i zalesiania fragmentu wierzchowiny zwałowiska Szczerców, w obrębie KWB Bełchatów. W ramach prac pozyskiwano również zdjęcia lotnicze, oraz dokonowywano analizy przestrzennej danych.