Projekt: "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"

Źródło: www.magurskipn.pl
W ramach realizacji projektu w latach 2010 - 2011 przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz przedstawicieli jednostek administracji państwowej (urzędników samorządowych; pracowników Parków Narodowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; pracowników Lasów Państwowych i in.) z zakresu wiedzy na temat trzech przedmiotowych gatunków. Szkolenia obejmowały wiedzę o biologii i ekologii gatunku, zagrożeniach, konfliktach społecznych oraz metodach na minimalizację negatywnych relacji na linii człowiek - zwierzę.

Strona www projektu - www.wspolistnienie.eco.pl