"Misja Natura"

W ramach tego projektu również przybliżano zagadnienia związane z problematyką sieci Natura 2000. Zajęcia realizowane były w obrębie wybranych obszarów Natura 2000 gdzie koncentrowano się na lokalnych walorach tych obszarów. Rezultatem prowadzonych warsztatów było zwiększenie wiedzy lokalnych społeczeństw na tematy związane z obszarami cennymi przyrodniczo.

W wybranych regionach realizowałem autorskie warsztaty koncentrujące się w szczególności na tematyce potencjału turystycznego regionu wraz z możliwościami jakie stwarza, wskazując potencjalne kierunki rozwoju. Zajęcia te były dedykowane zarówno dla zarządców gmin, powiatów jak i dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy osób i instytucji realizujących działania edukacyjne.

Oficjalna strona projektu: http://www.misjanatura.fwie.pl/

Jeden z warsztatów realizowanych przeze mnie w 2015 roku: