Współpraca przy inwentaryzacji przyrodniczej pod przebudowę drogi krajowej nr 79

Jako firma podjęliśmy się wykonania kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej pod przebudowę drogi krajowej numer 79 w regionie miejscowości Osiek. 

Wykonano zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, inwentaryzacje ssaków, ptaków, gadów, płazów na danym terenie oraz skartowano roślinność danego obszaru. Odniesiono dane do danych katastralnych pozyskanych z urzędu co skonfrontowano także z literaturą odnośnie walorów przyrodniczych obszaru.