2005-2010, Studia na Wydziale Leśnym

W latach 2005 - 2010 studiowałem na specjalności Ochrona Zasobów Leśnych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.W wyniku 5 letnich studiów uzyskałem tytuł magistra inżyniera. W trakcie studiów zdobywałem wiedzę związaną zarówno z elementami przyrody ożywionej, nieożywionej jak i technicznymi dziedzinami wiedzy.

Pracę dyplomową realizowałem z zagadnień związanych z systemami informacji przestrzennych (GIS) ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR ALS). Praca dyplomowa związana była z teledetekcyjnym uzyskiwaniem danych odnośnie drzewostanów rosnących w Tatrach (wysokość, zwarcie, liczba drzew) oraz określania przebiegu górnej granicy lasu.