Monitoring Rzadkich Dzięciołów

Dzięcioł trójpalczasty, Fot P. Wietrzyk
Od roku 2010 uczestniczę w Monitoringu Rzadkich Dzięciołów (wcześniej Monitoringu Dzięcioła Trójpalczastego) realizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska. W zależności od roku byłem odpowiedzialny za 8 - 12 powierzchni kontrolnych zlokalizowanych głównie w obrębie Beskidu Żywieckiego (pojedyncze powierzchnie także w Gorcach i na Pogórzu). Niezależnie od obserwacji dzięciołów prace te są dla mnie wyjątkową możliwością spotkań z dziką przyrodą często z dala od utartych szlaków turystycznych.