"N2000"

W ramach działań przy tym projekcie przeprowadziłem liczne warsztaty dla "społeczności lokalnych" ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej, a także dla dzieci i nauczycieli z zakresu wiedzy o sieci Natura 2000. Przybliżano podstawowe zasady funkcjonowania obszarów, kryteria jakie były brane przy ich wyznaczaniu, oraz wytyczne którymi powinniśmy się kierować przy gospodarowaniu na tych obszarach. Warsztaty cieszyły się dobrymi opiniami wśród odbiorców.

Oficjalna strona projektu: www.natura2000.fwie.pl