Inwentaryzacja przyrodnicza dopływu Wisły

W roku 2013 współpracowałem przy realizacji inwentaryzacji przyrodniczej cieków będących prawostronnymi dopływami Wisły na 95,5km. Inwentaryzacji podlegała zarówno fauna jak i flora tego obszaru.