Znajomość języków obcych

Posługuje się następującymi językami obcymi:

Język angielski - zaawansowany w mowie i piśmie. Brak problemów w komunikacji z osobami anglojęzycznymi z uwagi na liczne doświadczenia w prowadzeniu wycieczek i szkoleń w tym języku. Umiejętności językowe niepotwierdzone certyfikatem.

Język rosyjski - średniozaawansowany. O wiele swobodniej w mowie niż w piśmie. 8 lat nauki języka w gimnazjum, liceum, na studiach oraz zajęciach dodatkowych w szkole językowej oraz konsulacie rosyjskim w Krakowie. Umiejętności językowe niepotwierdzone certyfikatem.

Język niemiecki - podstawowy. Umiejętności na poziomie A1. Znajomość podstawowych zwrotów, sformułowań oraz umiejętność uzyskania podstawowych informacji. W związku z powszechnością tego języka w europie znajomość jego podstaw uważam za rzecz niezbędną i przydatną. Umiejętności językowe niepotwierdzone certyfikatem.

Język szwedzki - podstawowy. Rozpoczynam i realizuję intensywną naukę tego języka. Najbardziej rozpowszechniony język skandynawski oraz znaczna liczba firm i podmiotów szwedzkich realizujących zadania w Polsce wraz z co raz większym zainteresowaniem firm polskich rynkiem skandynawskim sprawia, że chcę rozwijać się w tym kierunku.