O współpracy z Habitat Selection s.c.

Od roku 2013 realizuje współpracę z firmą Habitat Selection (www.habitatselection.pl)  przy realizowanych przez nich projektach. Moje działania związane są przede wszystkim z udzielaniem wsparcia w ramach inwentaryzacji przyrodniczych czy przygotowania opracowań merytorycznych.

Dotychczas współpracowałem przy realizacji następujących projektów :