Przewodnik Beskidzki

Od 2008 roku posiadam uprawnienia przewodnika górskiego na rejon Beskidów w obrębie województwa Małopolskiego. Zdobyte uprawnienia upoważniają mnie do realizowania wycieczek w obrębie Beskidu Żywieckiego (od pasma Jałowieckiego), Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Pienin, Podhala, Spisza, Orawy i Pogórzy.

W realizowanych przez siebie wycieczkach szczególną uwagę zwracam na aspekty krajobrazowe i przyrodnicze, ujawniając także kontekst kulturowy odwiedzanych okolic.