Liczenia zwierzyny w MPN

W okresie jesiennym 2013 roku współrealizowaliśmy pędzenia zwierząt w Magurskim Parku Narodowym dla celów opracowania dokumentacji Planu Zadań Ochronnych dla Parku. Na kilku transektach płoszono i liczono przebywające tam zwierzęta by dało się oszacować ogólną liczbę zwierząt na terenie Parku Narodowego i w jego sąsiedztwie.