O pracy w Ekkom sp. Z o.o.

Aktualnie zatrudniony w firmie Ekkom na stanowisku asystenta specjalisty ds. GIS. 

Na przestrzeni czasu zatrudnienia realizowałem:
- Projekty Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 dla czterech Obszarów Specjalnej Ochrony
- Karty Informacyjne Przedsięwzięć
- Studium Ekonomiczno-Środowiskowe dla inwestycji liniowych
- Raporty Oddziaływania inwestycji na Przedsięwzięcie
- Inwentaryzacje przyrodnicze dla nowoprojektowanych inwestycji
- Postrealizacyjne monitoringi przyrodnicze

Do moich obowiązków należały zarówno kwestie związane bezpośrednio z elementami przyrodniczymi (m. in. zbieranie danych w terenie) jak i z ich obróbką i prezentacją. 
Jestem na bieżąco zaangażowany w przygotowywanie opracowań mapowych jak i analizę danych przestrzennych niezbędną do realizacji zleconych prac.