"Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja"

Swój udział w projekcie realizowałem zarówno poprzez prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli; jak również przez działania w ramach "Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000".

Warsztaty realizowane w placówkach oświatowych miały na celu szerzenie wiedzy odnośnie Natury 2000 zarówno wśród młodzieży jak również wśród nauczycieli. Zajęcia odbywały się w miejscowościach leżących w lub nieopodal wybranych cennych obszarów z sieci Natura 2000.

Działania w ramach "Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej" były to spotkania realizowane dla osób zajmujących się praktycznymi formami edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W ramach spotkań przekazywałem wiedzę i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych - omawiano zarówno elementy metodyki, grup docelowych odbiorców, potencjalnych narzędzi edukacyjnych dostępnych w środowisku (oraz gospodarstwach agroturystycznych). Spotkania te były wspaniałymi panelami dyskusyjnymi w obrębie których każdy zainteresowany mógł poszerzyć swoje horyzonty. Warsztaty te połączone były z wizytami studyjnymi w gospodarstwach agroturystycznych ("Zagrodach Edukacyjnych") gdzie gospodarze pokazywali swoje metody pracy z grupami. Następnie na bazie żywych przykładów dyskutowano plusy i minusy realizowanych rozwiązań oraz przedstawiano sugestię usprawnień mogących pomóc rozwinąć tą formę aktywności.