Inwentaryzacja ornitologiczna Pustyni Błędowskiej

W latach 2014 i 2015 współpracowałem przy realizacji inwentaryzacji ornitologicznej Pustyni Błędowskiej a właściwie jej północnego fragmentu. Wynikiem wielokrotnych wizji terenowych było sporządzenie tematycznego opracowania odnośnie występujących tam gatunków ptaków.