2006 Praktyka zawodowa w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie

W 2006 roku, po pierwszym roku studiów, realizowałem miesięczną praktykę zawodową w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych. Podczas tego okresu czasu zdobywałem praktyczną wiedzę odnośnie zagadnień związanych z ochroną przyrody oraz krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Realizowane były również działania związane z projektem monitoringu oraz ochrony pilchowatych na Jurze.