Inwentaryzacja budek pustułek w powiecie Proszowickim

Jako firma  GET Lynx podjąłem się zinwentaryzowania istniejących budek pustułki (Falco tinnunculus) w regionie Doliny Szreniawy w powiecie Proszowickim. Budki były zawieszone w ramach projektu badawczego i po kilku latach od zawieszenia konieczna była weryfikacja zajętości oraz stanu zachowania budek.

W ramach zadania zostały również wytypowane miejsca pod zawieszenie kolejnych budek. 

Termin realizacji - maj - czerwiec 2011