Znajomość oprogramowania

W dobie pełnej informatyzacji konieczne jest sprawne posługiwanie się branżowymi programami.

Najsprawniej czuję się w środowisku Windows (od XP po Windows 10).

Obsługa pakietu MS Office nie sprawia mi najmniejszych trudności, chętnie poszerzam swoją wiedzę z tego zakresu by jak najsprawniej wykorzystywać stwarzane przez oprogramowanie możliwości.

Z uwagi na szerokie możliwości oraz brak ograniczeń licencyjnych chętnie korzystam z oprogramowań OpenSource (OpenOffice) w których poruszam się równie sprawnie jak w oprogramowaniu MS.

W obrębie programów związanych z przestrzenną analizą danych:
  • Quantum GIS (bieżące wydania) - pełna, bezproblemowa obsługa i ciągła chęć rozwoju i odkrywania nowych wtyczek i możliwości jakie ten program stwarza wraz z kolejnymi aktualizacjami.
  • ArcGIS (ESRI) - sprawna obsługa programu jednak z uwagi na ograniczone możliwości dostępu programem tym posługuje się mniej chętnie niż wspomnianym powyżej.
  • GRASS - oprogramowanie i środowisko GRASS jest przeze mnie wykorzystywane w niektórych analizach przestrzennych. Jednak z uwagi na szerokie spektrum możliwości i funkcjonalności nie udało mi się jeszcze poznać wszystkich funkcjonalności. Najczęściej z funkcji GRASS korzystam poprzez QuantumGIS.
  • SAGA GIS - oprogramowanie które wykorzystuje przy wybranych analizach przestrzennych związanych z modelowaniem 3D danych środowiskowych. Programu tego używam najczęściej jako uzupełniającego dla QuantumGIS 
  • CAD (Autodesk) - posiadam podstawowe umiejętności obsługi programów ze środowisk CAD  pozwalające na wstępny przegląd danych czy ich filtrowanie. W przyszłości chciałbym rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie.