Inne mocne strony

Dodatkowymi atutami mojej osoby są:
 • samodzielność,
 • otwartość i łatwość nawiązywania nowych kontaktów, 
 • ciekawość świata i chęć rozwoju,
 • umiejętność pracy w grupie, 
 • wysoka dyspozycyjność,
 • dobry stan zdrowia,
 • pracowitość,
 • wysokie umiejętności organizacyjne i przywódcze, 
 • umiejętności prezentowania treści i danych oraz brak lęku przed wystąpieniami publicznymi,
 • dobre umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań,
 • dobra orientacja w terenie,
 • odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • umiejętność obsługi GPS, sprawne posługiwanie się mapami,
 • prawo jazdy kategorii A, B, 
 • osoba niepaląca,
 • brak uprzedzeń wobec różnorodności w obrębie praktyk religijnych, etnicznych, kulturowych czy orientacji sexualnej.