Pozyskiwanie zdjęć lotniczych przy wykorzystaniu samolotu bezzałogowego UAV

Na zlecenie IOP PAN wykonano zdjęcia lotnicze i ortofotomapy dla fragmentu rzeki Białej Tarnowskiej w rejonie miejscowości Śnietnica w związku z projektem renaturalizacji przebiegu danego cieku.


Na zlecenie IOP PAN w Krakowie wykonano ortofotomapę fragmentu Pustyni Błędowskiej z dokładnością terenową 6cm.


Zdjęcia lotnicze, oraz ich analizy wraz z generowaniem ortofotomap były także realizowane przy okazji innych projektów. Do prac wykorzystywano innowacyjny Swinlet-Cam, od Sense-Fly i byliśmy jedną z pierwszych (o ile nie pierwszą) firmą w Polsce świadczącą usługi tego typu.