Inwentaryzacja przyrodnicza cieku w m. Koźmice Wielkie

W roku 2013 współrealizowałem kompleksową inwentaryzację przyrodniczą cieku w m. Koźmice Wielkie.